Diepgaande testen door een psycholoog of orthopedagoog

Dyslexie kan officieel uitsluitend worden vastgesteld door een psycholoog of een orthopedagoog met een diagnostische aantekening.

De diagnose “dyslexie” wordt vastgesteld op grond van twee waarneembare kenmerken.

  1. Het vaardigheidsniveau van lezen op woordniveau en/of spelling ligt significant onder hetgeen wat van het individu, gegeven diens leeftijd en omstandigheden, gevraagd wordt. (Dyslexie op basis van spelling wordt zeer zelden vastgesteld, maar het kan wel).
  2. Het probleem in het aanleren en toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau blijft bestaan, ook wanneer voorzien wordt in adequate remediërende instructie en oefening (criterium van de didactische resistentie).

Indien dyslexie wordt vastgesteld, kan in de meeste gevallen een dyslexieverklaring afgegeven.

Subscribe!