Een artikel van Follow The Money heeft nogal wat teweeg gebracht. Naar aanleiding van het artikel heeft René Peters, 2de kamerlid CDA, een aantal schriftelijke vragen gesteld. Antwoorden zijn gegeven en brengen niets nieuws. Duidelijk is wel dat er onvoldoende zicht op de cijfers is en daar wordt een nieuw onderzoek naar gedaan. Mensen die