Verwarring van bepaalde letters

De “B” en de “D”.

Buiten deze twee letters zijn er meer letters en combinaties van letters die makkelijk met elkaar te verwarren zijn. Er bestaan echter diverse ezelsbruggetjes om met dit probleem om te gaan.

Een simpel ezelsbruggetje om de “b” en de “d” op de juiste wijze te gebruiken is het woord “bed“. De “b” staat voor het hoofdeinde en de “d” is het deel waar uw voeten zitten.

Om nog meer onderscheid te maken tussen de “b” en de “d” kunt u de volgende stelregel aanhouden: de onderzijde van de hoofdletter “B” en de kleine letter “b” zijn identiek. De hoofdletter “D” en de kleine letter “d” wijzen de tegenovergestelde richting aan.

Diverse ezelsbruggetjes stellen je in staat een aantal van deze letter probleemgevallen op te lossen. Ik heb specifiek voor dit probleem een apart hoofdstuk in mijn ebook “Dyslexie, Tips en Trucs” geschreven.

Subscribe!