Dyslexie Voorbeeld Archive

Hoe is het om dyslexie te hebben?

In Nederland is het aantal kinderen met dyslexie nog altijd aanzienlijk, en er blijken nogal wat problemen te zijn rondom de behandeling van deze aandoening. Dit wordt duidelijk in een reportage van Kassa. Wat houdt het precies in om als kind dyslexie te hebben en waarom is een behandeling zo cruciaal? Dyslexie wordt breed gedefinieerd

Vreemde talen: Wy is Inghlis so divikold?

Dyslexie en het leren van moderne vreemde talen (Engels, Frans, Duits, etc.) kan zeer lastig zijn. Aan de hand van een aantal voorbeelden geeft onderstaande video inzicht in de problematiek van o.a. Engelse klanken die voor veel verwarring kunnen zorgen, vooral bij mensen met dyslexie. Spellingonderwijs speelt een belangrijke rol in het succes van dyslectische

Sanaz (29) heeft dyslexie

Sanaz is 29 jaar en heeft dyslexie. Ze heeft altijd geweten dat ze anders was dan haar klasgenoten, omdat ze moeite had met lezen en schrijven. Hoewel ze zich realiseerde dat haar dyslexie een deel van haar identiteit was, wilde ze niet anders behandeld worden dan anderen. Sanaz heeft hard gewerkt om haar dyslexie te

Dyslexie heeft niets met intelligentie te maken!

Gelukkig is het grotendeels voorbij, de gedachte die in vroegere tijden ertoe leidde dat je als lui en dom werd gezien. Dat, terwijl je gewoon dyslexie kon hebben. Een verhaal van een familie waar dyslexie voorkomt op de website Nieuws.nl, met als titel: “Kinderen met dyslexie hebben moeite met lezen en schrijven, maar ze hebben

Verwarring van bepaalde letters

De “B” en de “D”. Buiten deze twee letters zijn er meer letters en combinaties van letters die makkelijk met elkaar te verwarren zijn. Er bestaan echter diverse ezelsbruggetjes om met dit probleem om te gaan. Een simpel ezelsbruggetje om de “b” en de “d” op de juiste wijze te gebruiken is het woord “bed“.

Letters binnen woord

Waarschijnlijk kunt u deze tekst lezen, ook al zijn de letters binnen de woorden door elkaar heen gegooid. Echter, de eerste en de laatste letter  zijn wel juist. Dat komt doordat niet-dyslectice de woorden niet lezen als losse letters, maar als woordbeeld. Daardoor kunnen we vrij makkelijk de tekst ontcijferen waarvan de letters door elkaar zijn gehusseld. Eigenlijk kost

Dyslexie voorbeelden

Bij Dyslexie horen diverse symptomen. Sommige dyslectici hebben problemen met spellen, anderen hebben meer moeite met lezen. Er zijn mensen met dyslexie die letters zien verspringen en er zijn er ook die letters ondersteboven zien. Ook zijn er mensen die lichamelijke klachten krijgen, zoals duizeligheid en misselijkheid, bij het lezen van teksten. Om inzicht voor niet-dyslectici hierin te krijgen verzamelen wij Dyslexie

Letterverspringingen

De wolf en de zeven geitjes Er waren eens zeven kleine geitjes die met hun moeder diep in het bos woonden. In het bos woonde ook een gemene wolf die graag geitjes at. Op een dag moest moeder naar de stad om wat boodschappen te doen. “Passen jullie wel op voor de wolf? Alleen open doen voor
Subscribe!