test Archive

Diepgaande testen door een psycholoog of orthopedagoog

Dyslexie kan officieel uitsluitend worden vastgesteld door een psycholoog of een orthopedagoog met een diagnostische aantekening. De diagnose “dyslexie” wordt vastgesteld op grond van twee waarneembare kenmerken. Het vaardigheidsniveau van lezen op woordniveau en/of spelling ligt significant onder hetgeen wat van het individu, gegeven diens leeftijd en omstandigheden, gevraagd wordt. (Dyslexie op basis van spelling wordt

Psychologen / orthopedagogen met diagnostische aantekening

Een onafhankelijke professioneel psycholoog met gespecialiseerde kennis over dyslexie is via het internet makkelijk te vinden. Het is handig voor de psycholoog om achtergrondinformatie van werkgevers of leraren te ontvangen.  Bij wet mag een (potentiele) werkgever je niet beoordelen op je dyslexie, toch kan het in je voordeel werken als ook werkgevers advies willen inwinnen
Subscribe!