Wat veroorzaakt dyslexie bij volwassenen?

Neurologisch onderzoek (breinonderzoek) heeft vastgesteld dat er bij Dyslexie een afwijking in de linkerzijde van het brein zit. De linkerzijde is het deel van het brein dat het spraaksysteem controleert. Recent is aangetoond dat vele symptomen terug te voeren zijn naar een defect in de schors van de thalamus. Auditieve informatie die verkeerd via deze schors lopen zouden een belangrijke oorzaak van dyslexie kunnen zijn. Geluiden worden hierdoor verkeerd verwerkt. Dit kan verklaren waarom de symptomen van dyslexie zo gevarieerd zijn.

Cognitief onderzoek (informatieverwerking) heeft zich de laatste jaren steeds meer geconcentreerd op de problemen van het fonologisch bewustzijn (het bewustzijn van de spraakklanken binnen de woorden). Er wordt gespeculeerd dat deze problemen met een specifiek gebied in het brein kunnen worden geassocieerd.

Één ding is wel vastgesteld, de oorzaak van dyslexie speelt zich af rond een afwijking in het brein (het spraakmodel) waardoor een persoon woorden en geluiden niet correct herkent. Ook mensen zonder dyslexie kunnen momenten hebben waarin zij woorden en geluiden verkeerd schakelen. Onderzoek wijst uit dat dit verkeerd schakelen iets is dat bij iedereen kan worden verbeterd.

Wat de oorzaak dan ook exact is, er is absoluut geen twijfel over mogelijk dat dyslexie leidt tot diverse alfabetisme problemen en een ongevoeligheid voor klanken binnen een woord. Na verloop van tijd kan dit leiden tot problemen in het begrijpend lezen. Wij weten ook dat de oorzaak van dyslexie van persoon naar persoon zeer kan verschillen, waardoor de behandeling kan worden bemoeilijkt.

Subscribe!