Dyslexie voorbeelden

Bij Dyslexie horen diverse symptomen. Sommige dyslectici hebben problemen met spellen, anderen hebben meer moeite met lezen. Er zijn mensen met dyslexie die letters zien verspringen en er zijn er ook die letters ondersteboven zien. Ook zijn er mensen die lichamelijke klachten krijgen, zoals duizeligheid en misselijkheid, bij het lezen van teksten.

Om inzicht voor niet-dyslectici hierin te krijgen verzamelen wij Dyslexie voorbeelden.

Wij hebben twee voorbeelden verzameld:
1) Letterverspringingen
2) Letters binnen woord

Subscribe!