Psychologen / orthopedagogen met diagnostische aantekening

Een onafhankelijke professioneel psycholoog met gespecialiseerde kennis over dyslexie is via het internet makkelijk te vinden. Het is handig voor de psycholoog om achtergrondinformatie van werkgevers of leraren te ontvangen. 

Bij wet mag een (potentiele) werkgever je niet beoordelen op je dyslexie, toch kan het in je voordeel werken als ook werkgevers advies willen inwinnen over jouw dyslexie. Hierdoor kunnen zij de werkplek of de werksituatie zodanig aanpassen zodat je beter kunt functioneren. Dit kan enkel met jouw uitdrukkelijke instemming.

Een onderzoek duurt ongeveer twee uur, waarna de bevindingen met worden besproken. Tijdens deze bespreking komen overwegingen naar voren en wordt er met je besproken hoe eventuele moeilijkheden kunnen worden benaderd. Zo zal gekeken worden hoe je denkt, leert en welke probleemoplossende vaardigheden naar boven zijn gekomen. Er wordt met je besproken op welke gebieden jouw sterke en zwakke punten liggen en welke verworvenheden er in de elementaire kennis van lezen, schrijven, spellen en rekenen aanwezig zijn.

Met deze resultaten, zal de psycholoog ook bepalen of er gebieden zijn waar de prestaties niet op het verwachte niveau zijn. Deze gebieden geven vaak aan waar er moeilijkheden in het dagelijkse leven ontstaan. Dit betreffen vaak punten waar die op te lossen zijn door vaardigheden te ontwikkelen. Dit zal een mogelijke reden kunnen zijn om verder te testen om de oorzaak bloot te leggen.

Kortom; het volgen van de testen bij de psycholoog zullen uitmonden in diverse praktische adviezen, ook met betrekking tot je leer- en carrièredoeleinden.

Subscribe!