Luc Koning Artikelen

In overleg met Luc Koning zullen wij de aankomende periode een reeks artikelen van hem publiceren.

Luc Koning is Projectleider Onderzoeksproject Redzaamheidslezen bij Pravoo.

Luc maakt een serie over het onderwerp dyslexie. Iedere basisschool of SBO-school komt daarmee in aanraking. Binnen het geheel aan regels is er voor de scholen ruimte voor een eigen visie. Met die visie kan Luc u helpen. Het zal voor een groot deel gaan over technisch lezen, maar er zullen ook links worden gelegd naar de spelling en de tekstverwerking.

De artikelen zijn in PDF formaat.

Het nieuwste artikel staat altijd bovenaan:

Artikel 10: Slotartikel van de 10-delige serie over dyslexie
(bijgeplaatst 25 oktober 2020)

Artikel 9: Is redzaamheidslezen een oplossing voor dyslexie? (geplaatst 25 september 2020)
Artikel 8: Wat doe je als hulp geen effect te zien geeft (geplaatst 26 augustus 2020)
Artikel 7: Dyslexie en de zorginstellingen (geplaatst 27 juli 2020)
Artikel 6: Hoe werk je samen met de ouders? (geplaatst 27 juni 2020)
Artikel 5: Hoe voer je de speciale leesbegeleiding uit? (1 juni 2020)
Artikel 4: Hoe neem je de leestoetsen af? (30 april 2020)
Artikel 3: Wat zijn geschikte toetsen? (3 april 2020)
Artikel 2: Kun je dyslexie voorkomen?  (3 mrt. 2020)
Artikel 1: Dyslexie; wat is het? (18 jan. 2020)

Noot van de redactie: Wij hebben geen enkele invloed op de inhoud van deze serie. Dat we deze plaatsen houdt niet automatisch in dat wij achter deze content staan.

Subscribe!