De zorg voor dyslexie is een industrie geworden

Een artikel van Follow The Money heeft nogal wat teweeg gebracht.
Naar aanleiding van het artikel heeft René Peters, 2de kamerlid CDA, een aantal schriftelijke vragen gesteld.

Antwoorden zijn gegeven en brengen niets nieuws.

Duidelijk is wel dat er onvoldoende zicht op de cijfers is en daar wordt een nieuw onderzoek naar gedaan.

Mensen die werken bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie hebben als taak de kwaliteit van de dyslexie zorg te bewaken.
Mensen die werken bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie
zijn weliswaar belanghebbende, maar ze werken zonder last en ruggespraak en op eigen titel. 

De vragen en antwoorden zijn terug te lezen op het blog van René Peters.

Subscribe!