Dyslexie heeft niets met intelligentie te maken!

Gelukkig is het grotendeels voorbij, de gedachte die in vroegere tijden ertoe leidde dat je als lui en dom werd gezien. Dat, terwijl je gewoon dyslexie kon hebben.

Een verhaal van een familie waar dyslexie voorkomt op de website Nieuws.nl, met als titel: Kinderen met dyslexie hebben moeite met lezen en schrijven, maar ze hebben geen stoornis”.

Het zit in de familie: zowel Tamara Vreeken, medeoprichter van HOI foundation, als haar drie kinderen, vader en broer zijn dyslectisch. Volgens haar missen we up-to-date kennis en zien we dyslexie enkel als stoornis, waardoor we voorbij gaan aan de talenten en kwaliteiten van kinderen en volwassenen die dyslectisch […]

Subscribe!