Hoe is het om dyslexie te hebben?

In Nederland is het aantal kinderen met dyslexie nog altijd aanzienlijk, en er blijken nogal wat problemen te zijn rondom de behandeling van deze aandoening. Dit wordt duidelijk in een reportage van Kassa. Wat houdt het precies in om als kind dyslexie te hebben en waarom is een behandeling zo cruciaal?

Dyslexie wordt breed gedefinieerd als problemen met lezen en spellen bij kinderen. Neurowetenschapper Milene Bonte legt uit dat er sprake is van ernstige dyslexie wanneer deze leesproblemen op de basisschool aanhouden en van ernstige aard zijn. Maar liefst één op de twintig kinderen in Nederland heeft dyslexie, wat betekent dat er in elke klas wel iemand met dyslexie zit. Bovendien heeft ongeveer een derde van de vijftienjarigen en de helft van alle basisschoolleerlingen in groep 8 te kampen met ernstige leesproblemen.

In de reportage komt naar voren dat de kosten van een behandeling voor dyslexie een struikelblok vormen voor veel ouders. Hierdoor wordt vaak afgezien van hulp, terwijl dit eigenlijk noodzakelijk is. Het CDA-kamerlid René Peters pleit voor kosteloze hulp voor alle kinderen met dyslexie op scholen. Hij stelt voor dat scholen extra personeel kunnen aannemen om kinderen beter te begeleiden, inclusief dyslexie-experts die momenteel bij commerciële bureaus werken.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft aangegeven dat de zorg rondom dyslexie momenteel onderwerp is van gesprekken over wat wel en niet onder de Jeugdwet valt. Er wordt gestreefd naar overeenstemming hierover nog deze maand.

Voor meer informatie, bekijk de reportage van Kassa over dyslexie op BNNVARA.


Dyslexie Tips en Trucs

Subscribe!